Recensie ‘In de voetsporen van…’

De titel van dit dagboek van de hand van ds. A.C. Uitslag (CGK) is een afgebroken zin; In de voetsporen van… Jonge lezers kunnen zelf deze zin aanvullen. In het voetspoor van hedendaagse sportidolen, in het voetspoor van de rijke jongeling die zijn geld niet kon missen of dat van Mozes, die meerdere rijkdom zag in de versmaadheid van Christus dan in de schatten van Egypte.

De dagboekstukjes zijn nagenoeg alle verdeeld in drie of vier korte delen. Het begin is vaak een sprekend voorbeeld uit het dagelijks leven (van jongeren). Daaruit blijkt dat de schrijver op de hoogte is van wat er in de jongerenwereld leeft. Als vanzelf wordt daardoor de aandacht getrokken naar de inhoud van de dagtekst.

De schrijftrant is eerbiedig, aansprekend en helder. Op een duidelijke wijze wordt de waarheid van Gods Woord aan het hart gelegd. Daarbij hoeft een zestienjarige zich nooit af te vragen wat de schrijver bedoelt. Voor elke dag wordt ook een speciale vraag, stelling, nadenker of opdracht meegegeven die het overdenken waard is. Twee voorbeelden; ‘God spreekt meestal in de kleine dingen’ en ‘Wie zijn weg met God gaat, wordt gezegend.’ (DdB)

Bron: Gezindsgids – Theologie – Boekenhoek | D. de Bruin